Advies voor welzijn en zorg
Kernteam Geldermalsen

Kernteam

Het Kernteam Geldermalsen is de plek voor uw vragen voor hulp en ondersteuning op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en meedoen inde maatschappij. Dicht bij huis.

Het Kernteam zoekt in de elf dorpen van de gemeente Geldermalsen naar praktische oplossingen voor mensen met vragen of problemen.

De medewerkers van het Kernteam doen dat altijd samen met u en mensen uit uw omgeving. Als het nodig is, schakelt de medewerker hulpmiddelen, professionele of specialistische zorg in.

(0345) 586700 | kernteam@geldermalsen.nl