Advies voor welzijn en zorg
Colofon

Colofon

Dit is de website van Kernteam Geldermalsen, de plek voor uw vragen voor hulp en ondersteuning op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en meedoen in de maatschappij.

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de gemeente Geldermalsen.

Onderdelen van de website

Deze website bestaat uit 2 onderdelen: informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties. Deze gegevens worden door de organisaties zelf ingevoerd en gecontroleerd.

De sociale kaart

Een groot aantal organisaties in en om de gemeente heeft informatie beschikbaar gesteld in de sociale kaart G!ds. Die informatie is verwerkt in deze website. De Bibliotheek Rivierenland zorgt ervoor dat de informatie wordt opgenomen in de sociale kaart en wordt bijgehouden. E-mailadres: gids@bibliotheekrivierenland.nl

Heeft u als organisatie een wijziging of een nieuwe aanmelding, geef dat dan per mail door aan het secretariaat van de bibliotheek.

De teksten

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van gemeente Geldermalsen. Het doel van de teksten is om iedereen zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en te ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

De inhoud van de teksten is gebaseerd op informatie van professionele instanties en andere betrouwbare bronnen, zoals de Rijksoverheid, gemeenten, het UWV, brancheverenigingen en kennis- en thema-instituten.

Elkander beheert de teksten doorlopend. Wijzigingen slaan we meteen op. We streven continu naar het up-to-date houden van de teksten en er worden eventueel nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Teksten van Stichting Opvoeden.nl

De teksten over opvoeden en opgroeien zijn afkomstig van de Stichting Opvoeden.nl, een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De informatie is primair ontwikkeld ten behoeve van (aanstaande) ouders en opvoeders. Stichting Opvoeden laat de tips en adviezen over opvoeden, opgroeien en gezondheid voortdurend toetsen aan wetenschappelijke inzichten, richtlijnen, protocollen, actualiteit en praktijkervaring door wetenschappers en praktijkprofessionals.

Stichting Opvoeden beheert de teksten doorlopend.

Teksten van gemeente Geldermalsen

Op deze website staat ook informatie die is geschreven en wordt onderhouden door de gemeente Geldermalsen. De gemeente controleert deze informatie jaarlijks en voegt zo nodig nieuwe informatie toe.

Websiteleverancier

Elkander

De Mudden 18
9747 AW Groningen
T 050-2110950
W www.elkander.nl
M info@elkander.nl