Advies voor welzijn en zorg
Zorg en ondersteuning

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij omgaan met allerlei problemen in het dagelijks leven of werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn.

Wanneer kan ik hulp krijgen?

Bij maatschappelijk werk staat het welzijn van mensen centraal. Wanneer u bijvoorbeeld in één van de volgende situaties zit, dan kunt u er aan denken eens met een maatschappelijk werker te gaan praten.

Financiële problemen
Problemen in de woonsituatie
Problemen met gezondheid
(echt) Scheiding of relatieproblemen
Te veel stress
(Rouw) verwerking
Eenzaamheid
Opvoeding en ouderschap
Werkloosheid
Problemen op het werk
Leven in een andere cultuur?
Problemen met instanties Wet- en regelgeving
 

Wat doet een maatschappelijk werker?

De maatschappelijk werker kijkt naar alles wat invloed heeft op uw situatie. Als de problemen bijvoorbeeld met het hele gezin te maken hebben, kan er met het hele gezin gewerkt worden aan een oplossing.

Vaak zal er samengewerkt worden met andere instanties zoals woningstichtingen, bewindvoerders, huisartsen, jeugdzorginstellingen, wijkagenten en vrijwilligersorganisaties

Waar kan ik terecht?

Als u een maatschappelijk werker zoekt, dan kunt u kijken bij maatschappelijk werk. U kunt deze bereiken via het Kernteam Geldermalsen via (0345) 586 700 of kernteam@geldermalsen.nl.