Advies voor welzijn en zorg
Werk, geld en uitkering

Bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Particpatiewet.

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, gaat u naar de website van Werkzaak Rivierenland.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

 • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
 • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts.
 • Extra kosten voor een dieet.
 • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een handicap.
 • Het kan ook gaan om extra kosten die u maakt door een verhuizing of echtscheiding.

De gemeente (en soms een arts) bepaalt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

U kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een bijstandsuitkering heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is geld dat u eenmaal per jaar van de gemeente krijgt, als u:

 • langere tijd van een minimuminkomen moet leven
 • weinig of geen eigen vermogen heeft
 • weinig of geen kans heeft op een hoger inkomen
 • kunt aantonen dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen

Let op: ook als u werkt, maar daarmee een inkomen op bijstandsniveau verdient, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U moet dan wel aan de andere voorwaarden voldoen.

Als u denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kunt u zich aanmelden bij de gemeente.

Strengere eisen

Als u in de bijstand zit, moet u aan strengere eisen voldoen dan voorheen.

 • verhuisplicht: kunt u elders een baan krijgen, dan moet u verhuizen.
 • netjes op sollicitatiegesprek: u moet er verzorgd uitzien en u netjes gedragen, als u een sollicitatiegesprek heeft.

Voldoet u niet aan deze plichten, dan kunt u in sommige gevallen worden gekort op uw uitkering. lees wat uw rechten en plichten zijn.

Tegenprestatie

Werkzaak Rivierenland kan namens de gemeente mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken en schrijven. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag Werkzaak Rivierenland uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.