Advies voor welzijn en zorg
Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Maar u kunt ook langskomen als u advies wilt over uw inkomsten en uitgaven. Of als er veranderingen zijn op financieel gebied, bijvoorbeeld als u uw baan bent kwijtgeraakt of gaat scheiden. Door op tijd bij ons langs te komen, voorkomt u vaak schulden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Kernteam in gemeente Geldermalsen. Telefonisch via (0345) 586700 of per e-mail: info-shv@geldermalsen.nl

Afdeling schuldhulpverlening is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Hulp bij schulden

De consulenten schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart en onderzoeken samen met u de mogelijkheden om uw financiele situatie te verbeteren. Schuldhulpverlening geeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een schuldregeling. Daarvoor zult u aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Een schuldregeling duurt drie jaar.

Het uiteindeljike doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Hoe regel ik hulp?

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u ingeschreven staat in de gemeente Geldermalsen.

Als u de gemeente Geldermalsen belt dan kunt u vragen naar de consulenten schuldhulpverlening. U kunt ook een mail sturen naar info-shv@geldermalsen.nl . Deze ondersteuning is gratis.

Zie ook